Om motivation til den sunde livsstil med Eskild Ebbesen


Om motivation til den sunde livsstil med Eskild Ebbesen

”Sunde vaner med succes” handler om omlægning af vaner og de nødvendige redskaber hertil. Bogen er din 3. bog. Hvad har været din motivation til at skrive den?


Henrik og jeg har begge en helt særlig praktisk, teoretisk og professionel erfaring med at hjælpe folk til at lykkes med at få en sund livsstil. Motivationen har været at samle denne viden og få den formuleret til glæde for os selv og selvfølgelig for alle andre, der gerne vil have de bedste redskaber til at lykkes med deres personlige mål.


Hvordan skaber man det bedste udgangspunkt for at kunne ændre sine vaner?


Der ligger, som beskrevet i bogen, flere trin i det. Et godt udgangspunkt er at tydeliggøre gevinsten ved at ændre sin uhensigtsmæssige vane eller vaner. Hvilken værdi og hvilken forskel vil det gøre for dig? Skriv det ned et sted, hvor du ser det, og gerne et sted hvor du ser det ofte. God forberedelse er generelt det bedste udgangspunkt – altså værktøjerne fra bogen. Bl.a.: Find dine triggere, vær bevidst om tilladelsestankerne, logbog, del med andre (der vil hjælpe), og overvej om du kan ”fjerne” noget fra din hverdag for at skabe mere overskud. 


Derudover er motivation rigtig vigtigt for et godt udgangspunkt. Det kræver nemlig ekstra energi at ændre vaner og derfor er det vigtigt at være motiveret. Motivation kan skabes på mange måder, eksempelvis hvis man oplever noget, man ikke bryder sig om, som at stille sig op på vægten og se at man vejer mere end man troede (som et simplificeret eksempel).

I bogen lægger du vægt på, at man optimerer sin hverdag ved at ”fjerne" i stedet for at "lægge på”. For mange kan det virke som en uoverskuelig opgave – hvor bør man starte?


Start med at tænke over (og skriv gerne ned) hvilke ting, der giver værdi og hvilke, der ikke gør, og som måske i virkeligheden fylder meget tids- og energimæssigt. Helt simpelt, skriv ned i en logbog hvordan din hverdag ser ud de næste 2-3 uger og følg op hver dag på de ting, der fylder i hverdagen. Det er mange gange først når man ser det synligt på skrift, at man får overblikket over, hvad man rent faktisk siger ja til og dermed bliver bevidst om at foretage den bedste prioritering. Hvis man virkelig vil lykkes med svære ting, handler det jo ikke kun om at mose mere på – men også om at skabe energi ved at fjerne energidræbere, der ikke giver værdi. Når man har dannet sig et overblik over hverdagen, så er det også rigtig vigtigt at lære at sige ”nej” til de ting, som ikke skaber værdi for ens hverdag eller giver et ekstra overskud. For at kunne gøre dette, må man ofte kigge indad, og se hvor man kan få den mentale energi og overskud fra. Og her er det vigtigt at huske, at det at tage ansvar for sig selv, ofte er nemmere, hvis man har en ven eller coach at tale med.


I bogen taler du om, at man skal blive bevidst om ens ”triggere” – kan du beskrive, hvad en ”trigger” er, og hvordan man bliver bevidst om den/overkommer dem?


Langt det meste af vores adfærd sker ubevidst, og vores bevidste del af hjernen kører nogle gange på ret lavt blus. Når man opdager, at man er i gang med eller har gennemført en uhensigtsmæssig adfærd/vane, så det handler det om at spørge sig selv, hvad der gik forud, som skabte de tanker og følelser, der førte til adfærden. Det kan eksempelvis være dufte, det man ser eller hører. Det kan også være træthed eller andet. Man skal altså prøve at skabe en bevidsthed af det ubevidste. Derfra kan man så nemmere være på forkant til næste gang. Så snart man er blevet bevidst om en trigger, så gælder det om at finde en vej til at fjerne den. Hvis man ikke kan fjerne triggeren, så prøv at finde vej til roden, og skriv det ned. Hvis det er en kamp man vælger at tage, så er sandsynligheden stor for, at man vinder.
 
Hvis man eksempelvis har en vane med at købe en kage, når man går forbi en bestemt bager (duften og synet er triggeren), kræver det meget mindre af vores hjerne, eksempelvis at begynde at gå en anden vej, end at gå forbi uden at købe en kage. På den måde kan man overkomme ens trigger.

Kan du tage vores læser igennem din 95/5 regel, og hvordan man kan bruge den i sin hverdag?


Kort sagt, så handler 95/5 reglen om, hvor man bør lægge sit fokus, når man gerne vil opnå et mål. Mange bliver hurtigt grebet af tanken om, hvad man gerne vil opnå, dvs. selve målet, og glemmer derfor de små justeringer, som er enormt vigtige at lave i ens hverdag. De 95% refererer derfor til den daglige plan som er nødvendig for at lykkes og det er her ens hovedfokus bør være. De resterende 5% er ens langsigtede plan, ens store mål.


Lad mig visualisere med et eksempel. Hvis man har et mål om at løbe et halvmaraton på en bestemt tid – eksempelvis 1:50 - kommer man oftest til at fokusere meget på tanker som eksempelvis: ”Jeg skal lykkes”, ”Det kan du godt”, ”Du skal bare virkelig tro på det og ville det”. Hvorimod tanker som eksempelvis: Hvad, hvornår og hvordan skal jeg træne for at kunne løbe 1:50”, ”Hvilke ambitioner skal jeg skrue ned for at kunne følge planen”, ”Hvilke forhindringer kan jeg løbe ind i, og hvad kan jeg så gøre?” er mere effektive til at komme i den form, der skal til for at løbe 1:50. 
 
I dagligdagen kan man bruge 95/5 til at minde én om, hvad der skal gøres og prioriteres fremfor blot at tro på målet. Man når ikke målet af blot at tro på det, men ved at være skarp til at handle på de rigtige ting i hverdagen.

Der er blevet skrevet mange bøger om at skabe en sundere og bedre hverdag. På hvilken måde skiller ”Sunde vaner med succes” sig ud?


Der er nogle budskaber, som typisk bliver overset, når man skal lykkes med en sund livsstil, bl.a. nogle af de ovennævnte. I stedet for at fokusere på bestemte og meget fastlagte koncepter for en sund livsstil, så fokuserer vi grundlæggende meget mere på, hvordan man nemmest kan komme i mål, hvad der er sjovest og hvordan man bedst muligt tackler de mentale udfordringer, som man måtte møde på sin vej. Det tror vi giver den største chance for langsigtet succes.

 

Er du interesseret i at vide mere om Eskild Ebbesen, bogen "Sunde vaner med succes" eller om hans foredrag, så besøg hjemmesiden: https://eskildebbesen.com/